River Park
EN

#Добриятсъсед

На 10 септември 2019, вторник, екипът на River Park Sofia влезе в ролята на #ДобриятСъсед и даде своя пример на всички посетители на Бизнес Парк София.


Паралелно проведохме и теренно проучване с всички желаещи да се включат, като ги попитахме: Какво означава да бъдеш "добър съсед"? 


Получихме много и интересни отговори на въпроса, но успяхме да си извадим едно сигурно заключение - съседите определено са от значение за всички. Те са основен елемент в оформянето на средата, в която живеем и имат пряко влияние върху качеството ни на живот. 


За нас беше важно да разберем обществените нагласи спрямо съжителството в една и съща сграда, квартал или район. Една от основните ни цели при подхода на изграждане на цялостния проект River Park е да осигурим стабилни основи при планирането на инфраструктурата на комплекса. По този начин осигуряваме повече спокойствие и по - малко причини за напрежение и безпокойство у съседите, които ще споделят парка след време. 


Разглеждаме уличната мрежа на парка като артериите на проекта. Професионално изградената инфраструктура е един от най - важните елементи при планирането на архитектурата, която позволява по - високо качество на живот. Повечето хора, които търсят единност с природата, търсят и бягство от гъсто заселените градове и натоварени улици. Лесното придвижване и безопасните улици в комплекса са третирани с приоритет. Разчитаме, че и този подход при планирането на архитектурата ще спомогне допълнително за изграждането на една толерантна общност на добри съседи с общи ценности и чувство за ред. 


Следете повече за предстоящите ни събития на страницата ни в интернет и Facebook.