River Park
EN

Екип Продажби: „Впечатляващо е темпото, с което напредва строителството“

В първия ни разговор Деси и Галя от Екип продажби на River Park споделиха детайли за концепцията на жилищния комплекс и за това кои купувачи биха го оценили. Днес те разказват повече за непредъка в строежа, поддръжката на имотите и кои типове къщи се оказват най-търсени.

1. Има ли установени правила за вътрешен ред? По какъв начин ще се реализира комуникацията между жителите на комплекса?

Галя: Правилата са основополагащи за затворените комплекси, тъй като те ни очертават рамките на това докъде можем да се простираме без да пречим на околните от една страна, а от друга осигуряват комфорта и спокойствието на живущите. Правилникът за вътрешния ред и договора за управление и поддръжка са скелетът на комплекса. Доверили сме се на компания с отлична репутация и устойчив опит в тази област. Вярваме, че те са изключително надежден партньор от гледна точка на налагане на добри практики, но също и едни от малкото професионалисти, които могат да се справят с проект от подобен мащаб.

2. Какви услуги влизат в месечната поддръжка на общите части?

Галя: Поддръжката е още едно от предимствата на затворените комплекси. Всеки може да си купи място и да построи къща, но тогава всички допълнителни ангажименти по техническа поддръжка, охрана, снегопочистване, косене и много други са негова отговорност. В затворения комплекс тези ангажименти, които понякога прерастват в главоболия, са поверени на компанията за управление и поддръжка. Всички тези удобства са изключително ценни за хора с натоварено ежедневие, защото пестят от най-ценния ресурс в наши дни – времето. Тази част от клиентите, които до този момент не са живели в затворен комплекс, не са запознати с тази добавена стойност, но когато дойдат при нас, остават изненадани, че сме помислили за всичко, до най-малкия детайл.

3. Може ли към месечната поддръжка да се прибави поддръжка и на индивидуалните дворове?

Галя: Хората нямат ангажимент към поддръжката на индивидуалните дворове. Това е включено в услугите за поддръжка на зелените площи в комплекса – общи и индивидуални, детски площадки, настилки и др. Реално човек няма нужда да мисли за нищо допълнително.

4. Как върви строежът?

Деси: Впечатляващо е темпото, с което напредва строителството. Доверихме се на компании за строителство и проджект мениджмънт с отлична репутация и много на брой специалисти и се радваме, че само 9 месеца след началото, издигнаха цял квартал от 110 къщи. Поставена е дограма, монтират се фасадите и паралелно се работи  по преградните стени и инсталациите в къщите. Те се справят отлично и купувачите са много  впечатлени от скоростта и качеството на строителството.

Галя: Интересно е, че в момента много хора се връщат при нас. Срещали сме се с тях веднъж преди няколко месеца, те са обходили пазара, и сега отново се връщат при нас. Традиционно българите сме недоверчиви към проекти в начален етап от строителството, поради многото неизвестни и рискове, свързани със забава на строителството и разминаване между концепцията и готовия продукт. При нас купувачите виждат, че комплексът се случва, така както сме обещали при предишни разговори, и имат много повече доверие, отколкото преди началото на строежа. С тях работата е много по-лесна.

5. Кои са най-търсените къщи?

Деси: Редовите къщи се продаваха доста бързо в началото, но заради предизвикателната комбинация между работа и учене от вкъщи през последната година хората се замислят повече за необходимостта от пространство и се насочват към по-просторните близнаци. При тях има повече помещения, по-голямо складово пространство и възможност за паркиране на до 4 автомобила. Имаме значителен брой купувачи, които замениха вече закупените редови къщи с близнаци.

6. Има ли покупки с инвестиционна цел?

Галя: Нормално е от проект като River Park да се интересуват и купувачи с цел инвестиция. Те се свързват с нас, тъй като осъзнават, че стойността на техния имот само може да се увеличава във времето. Стремим се да задържим един здравословен баланс, защото за нас водещи са не бързите продажби, а създаването на добра среда за цялото семейство и това какви хора ще живеят в комплекса.

7. Какви са тенденциите на пазара на жилищни имоти?

Деси: Планират се много проекти в различна конфигурация и размери, като те се конкурират за ограничен брой купувачи. Има всички предпоставки ако пазарът се движи с тези темпове да се стигне до свръхпредлагане. Само качествените и добре планирани проекти ще се реализират в оптимално съотношение между скорост и цена на продажби.

8. Какво е търсенето при затворените комплекси? Какво се промени през последната година?

Галя: Що се отнася до затворените комплекси – виждаме, че се строят все повече такива в различен размер и конфигурация между къщи и апартаменти с допълващи зони за отдих и спорт. Радваме се, че инвеститорите осъзнават необходимостта на купувачите от среда, а не само от място, където да живеят и да се прибират да спят. Има интересни проекти. От своя страна купувачите се насочват все повече към къщи, отколкото към апартаментите и се местят към периферията на града.

9. Това следствие на пандемията ли е?

Деси: Да, от една страна е свързано с нея, но ако погледнем отвъд пандемията, има обективни факти, които оказват влияние на пазара. Предлагането на къщи в големи затворени комплекси в града е много ограничено.  За голяма част от купувачите животът в къща с двор е сбъдната мечта, удобство и надграждане на социален статус. Също така се повишава жизнения стандарт на хората, което  рефлектира и върху покупателната способност и води до еволюция на самите купувачи. В нашата природа е да се стремим към по-нови, по-хубави вещи и имоти.