River Park
EN

Изграждането на споделените пространства вече в ход

Докато текат довършителните дейности по последните къщи от Първа фаза, строителните екипи насочват усилията си и към изграждането на уличната мрежа и общите площи в River Park. Алея 2 и входните пътеки към къщите на нея вече са напълно завършени и дават все по-реална представа за крайната визия на проекта.

Наред с останалите алеи между къщите, тече изграждането и на тази за бягане, както и обособяването на местата за игра. През есента предстои да бъдат монтирани и съоръженията на детските площадки. А в края на септември и началото на октомври, когато условията за това ще бъдат най-благоприятни, е планирано засаждането на растенията в споделените площи и индивидуалните дворове.

В целостта си River Park заема площ от 215 000 кв м, като едва 15% от тази площ ще бъде заета от жилищните постройки. Останалата територия е отредена на споделени пространства и открити площи, площадки за игра и индивидуални дворове. Това съотношение е една от отличителните характеристики на River Park и има за цел да създаде максимално благоприятна среда за живот близо до природата.