River Park
EN

Всички детайли за детските площадки и споделините пространства в River Park

Над 80% от площта на River Park ще бъде незастроена и остава в полза на откритите пространства – факт, отличаващ комплекса от всички останали жилищни проекти в София. Усвояването на тези свободни площи е предмет на задълбочен анализ и прецизно планиране, което взима предвид последни тенденции в устойчивото развитие на градското благоустройство. Особено внимание е отредено на детските площадки – тук, за разлика от останалите затворени комплекси у нас, те са разпръснати из целия парк, за да бъдат максимално удобни и лесно достъпни за всички жители.

Зад проектирането на споделените пространства стоят ланд. арх. Добромира Лулчева и екипът и в Landscape Design Studio – компания, специализирана в областта на съврменната ландшафтна архитектура. Целта им е една – да създадат съвременна и здравословна среда за живот, която да върне природата обратно в живота на хората.

Място за всеки. Заедно.

Ландшафтът е проектиран така, че комплексът да осигури дом едновременно на хората и природата. Да бъде място, където да живееш, почиваш и забавляваш сред чиста, здравословна и природна среда.

Общите пространства са разнообразни, а отделните зони са свързани и достъпни, приканващи жителите и гости към активност и откривателство сред природа.  Не е дефинирано едно централно пространство, в което са сбити различните функции, а са предвидени различни зони и места свързани помежду си, където малки и големи имат възможност да се социализират, отпочиват или да бъдат активни. Местата за игра в комплекса имат важна роля и са ядро за забавление.

Приобщаване

Като част от жилищен комплекс с над 300 семейства, детската площадка не е само зона със съоръжения за игра. Това е пространство, което има потенциал да подобри качеството на живот на всички живущи. Общата цел e да се създаде приобщаващо място без бариери за всички възрастови групи, да развиват когнитивни умения заедно. Като едно от основните събирателни места в комплекса, детската плищадка придобива огромно значение. Целта е да се превърне в пространство за социално взаимодействие, което предлага място за игра, движение и комуникация. Растителни групи са ситуирани около и в местата за игра, осигуряващи засенчване, прохлада и защита. Подбраните дървесните видове са с повдигнати корони, приветстващи и носещи лекота на пространствата.

Неформална игра

В допълнение към няколкото основни зони за игра, неформални съоръжения за игра са интегрирани в определени точки из комплекса. Така се осигурява зона за игра близо до дома, като стимулират непрестанно движение в ежедневието, не само за деца, но и за възрастните. Елементи за баланс от естествени материали като дърво и камък, подканват за активност и приключенство живущите. Денивелацията на терена е използвана и част от съоръженията са разположени на стръмни терени с цел създаване на повече физически активности и предизвикателства. Те имат многофункционален характер и се използват и като елементи за сядане.

Усещане

Селекцията на съоръжения за игра е в унисон с общата цел и концепция на ландшафтния дизайн. Всички елементи са изработени от естествено дърво със сертифициран произход. Визията и стила на съоръженията е естествена вписвайки се в средата, стимулираща интеракция. Детските площадки включват разнообразни по тип елементи. Движението се насърчава чрез изисквания за координация, скорост и разлика във височината. Освен това различните сетива се стимулират игриво от специални повърхностни текстури, цветове и степени на трудност. В местата за игра е предвидена паркова мебел в различни формат, предразполагащи семейства и съседи да прекарват време заедно. Всички пространства са богато озеленени с разнообразна растителност създаваща динамична среда, която стимулира допир с природата.