River Park
EN

Нови алеи и поставяне на първите съоръжения за игра

Месец септември настъпи с нови улици и алеи в River Park. Уличната мрежа свързва всички 110 къщи, построени в Първа Фаза от изграждането на комплекса. След приключването им, строителните екипи се насочват към оформянето на улицата, ограждаща комплекса, както и прилежащата алея за бягане.

Едновременно с това започна поставянето на първите съоръжения на детските площадки. В River Park местата за игра ще бъдат разположени на много места, вместо да бъдат съсредоточени в една или две по-големи площадки. По този начин се осигурява равен достъп от всички къщи в комплекса. Повече за местата за игра може да научите тук.

През следващия месец стартира залесяването на зелените площи, които са и една от отличителните черти на комплекса. Над 80% от площта на River Park е отредена на открити пространства, паркове и градини. Предвижда се засажадането на различни видове местна растителност, която да се слее естествено с пейзажа на близката планина. Подробности за концепцията на ландшафтното оформление може да откриете тук.