River Park
EN

Строежът на River Park през февруари

Средата на февруари бележи 7 месеца от старта на изграждането на Фаза 1 на River Park. Към този момент със завършени конструкции на дървен покрив са 31 от къщите. 23 от къщите са достигнали втори етаж, а 18 са до първи. Изкопите и полагането на основи за останалите къщи ще бъдат изпълнени след приключване на зимния сезон.